سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
145
ویو IGTV اینستاگرام
2500
300 / 30000
146
لایک اینستاگرام
4500
300 / 30000
142
فالوور فیک ریزش بالا
7500
500 / 1000
140
فالوور فیک ریزش پایین
13500
500 / 20000
143
فالوور پروفایل واقعی
25000
300 / 22000
149
کامنت معمولی اینستاگرام
28000
50 / 5000
150
فالوور پاپ اپ ساعتی
95000
1000 / 20000

ممبر تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
151
بازدید تک پست تلگرام
650
1000 / 250000
664
بازدید 100 پست اخر تلگرام
7500
1000 / 20000
138
ممبر فیک کانال و گروه 
17000
500 / 30000
6
ممبر واقعی گروه تلگرام
21000
500 / 30000
1
ممبر واقعی کانال تلگرام
22000
1000 / 1200
136
ممبر قفلی کانال تلگرام
35000
500 / 20000
4
ممبر پاپ اپ کانال تلگرام کیفیت منوسط
40000
500 / 15000
663
ممبر پاپ اپ کیفیت بالا 
60000
500 / 9000
2
پروکسی ساعتی
95000
500 / 5000
5
پروکسی جذبی کیفیت متوسط
280000
500 / 3000